DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR

SCOP

  • Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă au fost transcrise sau înscrise în registrele de stare civilă române.

* Statutul persoanei fizice

Starea, capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională, afară numai dacă, prin dispoziţii speciale, nu se prevede altfel.

Legea naţională este legea statului a cărui cetăţenie o are persoana în cauză şi urmăreşte pe cetăţenii români chiar când aceştia îşi au domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Determinarea şi proba cetăţeniei se fac în conformitate cu legea statului a cărei cetăţenie se invocă.

Legea naţională a străinului care are mai multe cetăţenii este legea statului unde îşi are domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa.Inceputul şi încetarea personalităţii sunt determinate de legea naţională a fiecărei persoane.Numele persoanei este cârmuit de legea sa naţională.

Vot legal!