DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - ANUNTURI NOUTATI!

ANUNTURI

Vă informăm că începând cu data de 01.09.2017, Direcția Județeană Comunitară de Evidența Persoanelor Brașov încasează taxe speciale pentru activitățile de stare civilă prestate de către DJCEP Brașov, conform Anexei 1 a Hotarârii Consiliului Județean Brașov nr.365 din 30.08.2017.

    ANEXA 1 HCJ 365/30.08.2017

 

Vă informăm că, prin O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, au fost aduse modificări cadrului normativ din domeniul evidenţei persoanelor, stării civile şi taxelor extrajudiciare de timbru, astfel: 

I.  În domeniul evidenţei persoanelor

 1. Eliberarea cărţii de identitate este scutită de taxa extrajudiciară de timbru.
 2. Preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii romani, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru. 

Taxa extrajudiciară de timbru se percepe în următoarele cazuri:

 • Eliberarea cărţii de identitate ca urmare a schimbării domiciliului (în aceeasi localitate, dintr-o localitate în alta, şi din străinătate în România);
 • Preschimbarea buletinelor de identitate;
 • Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.

 II.  În domeniul stării civile

 1. La dosarele privind schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice se vor reţine numai copii certificate pentru conformitate cu originalul de către ofiţerul de stare civilă/personalul cu atribuţii de stare civilă.
 2. Conform O.U.G. nr. 41, nu se percepe taxă extrajudiciară de timbru pentru următoarele categorii de activităţi:
 • Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;
 • Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;
 • Reconstituirea şi intocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă;
 • Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase sau deteriorate.
Vot legal!