DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - DESPRE NOI

DESPRE NOI

Structura organizatorică, numărul de personal, statul de funcţii şi finanţarea Direcţiei Județene Comunitare de Evidența Persoanelor Brașov se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Braşov.

 Structura organizatorică este următoarea:

  • Director Executiv;
  • Serviciul de Evidenţă a Persoanelor:
  • Serviciul Stare Civilă;
  • Serviciul Economic;
  • Compartimentul Juridic,
  • Compartimentul Secretariat, Relații cu Publicul;
  • Compartimentul Resurse Umane;
  • Compartimentul Informatică;

Vot legal!