DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - EVIDENŢA PERSOANELOR - ACTE DE IDENTITATE - Eliberarea A.I. la schimbarea domiciliului

Eliberarea actelor de identitate la schimbarea domiciliului

 

  •  Cetatenii romani au dreptul sa isi stabileasca sau sa isi schimbe, in mod liber, domiciliul ori resedinta, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege.
  •  Cetatenii romani nu pot avea in acelasi timp decat un singur domiciliu si/sau o singura resedinta. In cazul in care acestia detin mai multe locuinte, isi pot      stabili domiciliul sau resedinta in oricare dintre ele

 

       Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre urmatoarele documente: 

  • acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;
  • declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documente conform  aliniatului precedent;
  • declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la aliniatele anterioare;
  • documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

Pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;
Declaratia de primire in spatiu a gazduitorului poate fi data in fata lucratorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a politistului de siguranta publica, a notarului public ori a functionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei.

 Vot legal!