DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV
Acasă - STARE CIVILĂ - RECTIFICAREA ACTELOR

RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ ŞI A MENŢIUNILOR ÎNSCRISE PE MARGINEA ACESTORA

Începând cu data de 08..09.2006, rectificarea actelor de stare civilă a trecut din competenţa instanţelor judecătoreşti în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale. Rectificarea se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă.

Poate fi solicitată de către persoana interesată, prin care se înţelege persoana fizică la care se referă actul de stare civilă, fie din oficiu de către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau primăria locului de domiciliu al solicitantului.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, cere se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii. În situaţia în care nu sunt finalizate verificările în termen de 30 de zile, solicitantul va fi informat în scris, menţionându-se totodată că la finalizarea verificărilor va fi înştiinţat în vederea primirii dispoziţiei şi a noului certificat, după caz.

În vederea întocmirii referatului, se vor anexa în mod obligatoriu extrase de pe actul în cauză, exemplarul I şi II, cu toate menţiunile existente. Referatul motivat, cuprinzând rezultatul verificărilor va fi prezentat spre aprobare primarului localităţii, după ce în prealabil a fost avizat de şeful structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor, precum şi de şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor.

Datele din cuprinsul dispoziţiei trebuie să se refere la o singură persoană.

Vot legal!