DIRECŢIA JUDEŢEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR BRAŞOV

D.J.C.E.P BRAŞOV

PREZENTARE

Direcţia Comunitara Judeţeană de Evidenţa a Persoanelor Brașov este organizată în subordinea Consiliului Judeţean Brașov, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, constituită în temeiul art. 6 din Ordonaţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completari prin Legea nr. 372/2002, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2004, precum şi în temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Brașov nr. 32/2005.

Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Brașov coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Brașov.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită, Direcţia Judeţeană Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Brașov cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Judeţean Brașov, ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu autorităţile publice, agenţi economici, precum şi cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

 

 

 

 

 

 

Vot legal!